PRESSMATERIAL

Vill du använda våra bilder eller låna keramik till egen fotografering? Har du frågor kring sponsring, samarbeten eller vår keramik?

Presskontakt och PR

Elise Arwin
Tel: +46-70 227 04 64
elise@hesselbykrukmakeri.se
Adress: Hesselby Krukmakeri AB, Bruksgården, 593 70 Ankarsrum, Sweden

Produktutlåning

Du kan låna vår handgjorda keramik för att använda vid produktfotografering, tv-program eller mat-event. Kontakta oss och berätta vad du är intresserad av samt vilket sammanhang keramiken kommer att synas.