Vill du använda våra bilder eller låna keramik till egen fotografering? Har du frågor kring sponsring, samarbeten eller vår keramik?

Presskontakt och PR

Elise Arwin
Tel: +46-70 227 04 64
elise@hesselbykrukmakeri.se

Produktutlåning

Du kan låna vår handgjorda keramik för att använda vid produktfotografering, tv-program eller mat-event. Kontakta oss och berätta vad du är intresserad av samt vilket sammanhang keramiken kommer att synas.

Här följer ett urval av det som skrivits om oss, och när vår keramik synts i olika mediasammanhang.